อังคาร 26 กันยายน 2566
 
แบ็คออฟฟิศ
ติดต่อสอบถาม
ออนไลน์จริง 6
ออนไลน์ (ip)0
วันนี้ (ip)138
ผู้เข้าชม 19,382,609
ไอพี
กรุณาเลือกแสดงข้อมูล โดยคลิกที่ชื่อของ ภูมิภาค และ จังหวัด ที่ต้องการ
เลือกภูมิภาค(ภาคเหนือ | ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคตะวันออก | ภาคตะวันตก | ภาคใต้)
 
( ภาคตะวันออก ) ( จังหวัด���ͧ )
ข้อมูลสถิติจังหวัด���ͧ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศูนย์ ใน อำเภอ มีผู้ดูแลเด็กเล็ก คน
ผู้ดูแลเด็ก เข้าร่วมโครงการแล้ว คน และ ยังไม่เข้าร่วมโครงการ 0 คน
เด็กอนุบาลและเด็กเล็ก รวม คน
 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จังหวัด���ͧ   เลือกศูนย์ :
4449
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเนินพระ
รูปถ่ายหน้าโรงเรียน
รูปภาพ
 
ข้อมูลติดต่อ
บ้านเลขที่ 252/1หมู่ 0ซอย ได้เข้าร่วมโครงการ รมป. แล้ว ใช่
ถนน ราษฎ์บำรุงตำบล เนินพระ
อำเภอ เมืองระยองจังหวัด ระยอง รหัสไปรษณีย์ 21000
โทรศัพท์ 038-611583 โทรสาร
   
  อปท. สถานะภาพศูนย์ กรมการศาสนา อื่นๆ
 
  www.
ศูนย์อยู่ภายใต้
สาธารณูปโภค พื้นที่ 600ตารางวา
 
อาคารเรียน หลังที่ 1 1 ชั้น 4 ห้อง
  หลังที่ 2 1 ชั้น 3 ห้อง
  หลังที่ 3 0 ชั้น 0 ห้อง
  หลังที่ 4 0 ชั้น 0 ห้อง
 
โรงอาหาร แยกจากอาคารเรียน รวมกับอาคารเรียน
ห้องพยาบาล มี ไม่มี
อุปกรณ์ดับเพลิง มี ไม่มี
 
นายก (อปท.) ชื่อ มือถือ
หัวหน้าศูนย์
นางสาวดาราวรรณรวดเร็ว
วุฒิการศึกษา สถานะภาพจ้างงาน ทุน
เป็นน.ศ.ในโครงการ รุ่น
อีเมล์
ผู้ดูแลเด็ก
1 ชื่อ นางสาวภารดี วีระศิลป์ วุฒิการศึกษา
สถานะภาพจ้างงาน อีเมล์
เป็นน.ศ.ในโครงการ รุ่น 62 ทุน
จำนวนเด็กนักเรียน
จำนวนนักเรียน 300 คน
การจัดห้องเรียน
  อนุบาล - อายุ มากว่า 3 ขวบ 200 คน
    - อายุ ไม่เกิน 3 ขวบ 100 คน
  เด็กเล็ก - อายุ ต่ำกว่า 2 ขวบ 0 คน
ภาพบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ภาพที่ 1. รูปภาพ
ภาพที่ 2. รูปภาพ
ภาพที่ 3. รูปภาพ
ภาพที่ 4. รูปภาพ
ภาพที่ 5. รูปภาพ
ภาพที่ 6. รูปภาพ
แผนที่โรงเรียน : รูปภาพ
 
พิมพ์หน้านี้ | ขึ้นด้านบน