อังคาร 22 กันยายน 2563
 
แบ็คออฟฟิศ
ติดต่อสอบถาม
ออนไลน์จริง 37
ออนไลน์ (ip)16
วันนี้ (ip)381
ผู้เข้าชม 19,237,809
ไอพี
กรุณาเลือกแสดงข้อมูล โดยคลิกที่ชื่อของ ภูมิภาค และ จังหวัด ที่ต้องการ
เลือกภูมิภาค(ภาคเหนือ | ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคตะวันออก | ภาคตะวันตก | ภาคใต้)
 
( ภาคกลาง ) ( จังหวัดกรุงเทพมหานคร )
เลือกจังหวัดภาคกลาง
ข้อมูลสถิติจังหวัดกรุงเทพมหานคร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 8ศูนย์ ใน 6 อำเภอ มีผู้ดูแลเด็กเล็ก 40 คน
ผู้ดูแลเด็ก เข้าร่วมโครงการแล้ว 13 คน และ ยังไม่เข้าร่วมโครงการ 27 คน
เด็กอนุบาลและเด็กเล็ก รวม 4020 คน
 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จังหวัดกรุงเทพมหานคร   เลือกศูนย์ :
18690
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกองทัพเรือบางนา
รูปถ่ายหน้าโรงเรียน
รูปภาพ
 
ข้อมูลติดต่อ
บ้านเลขที่ 122หมู่ ซอย ได้เข้าร่วมโครงการ รมป. แล้ว ใช่
ถนน ริมทางรถไฟเก่าตำบล บางนา
อำเภอ เขตบางนาจังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10260
โทรศัพท์ 02-4752290 โทรสาร
   
  อปท. สถานะภาพศูนย์ กรมการพัฒนาชุมชน อื่นๆ
 
  www.
ศูนย์อยู่ภายใต้
สาธารณูปโภค พื้นที่ 0ตารางวา
 
อาคารเรียน หลังที่ 1 1 ชั้น 6 ห้อง
  หลังที่ 2 0 ชั้น 0 ห้อง
  หลังที่ 3 0 ชั้น 0 ห้อง
  หลังที่ 4 0 ชั้น 0 ห้อง
 
โรงอาหาร แยกจากอาคารเรียน รวมกับอาคารเรียน
ห้องพยาบาล มี ไม่มี
อุปกรณ์ดับเพลิง มี ไม่มี
 
นายก (อปท.) ชื่อ มือถือ
หัวหน้าศูนย์
นายร.อ.สิงห์โพธิ์ขาว
วุฒิการศึกษา สถานะภาพจ้างงาน ทุน
เป็นน.ศ.ในโครงการ รุ่น
อีเมล์
ผู้ดูแลเด็ก
1 ชื่อ นางวราพร สีชาแอน วุฒิการศึกษา
สถานะภาพจ้างงาน อีเมล์
เป็นน.ศ.ในโครงการ รุ่น 62 ทุน
จำนวนเด็กนักเรียน
จำนวนนักเรียน 110 คน
การจัดห้องเรียน
  อนุบาล - อายุ มากว่า 3 ขวบ 55 คน
    - อายุ ไม่เกิน 3 ขวบ 5 คน
  เด็กเล็ก - อายุ ต่ำกว่า 2 ขวบ 0 คน
ภาพบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ภาพที่ 1. รูปภาพ
ภาพที่ 2. รูปภาพ
ภาพที่ 3. รูปภาพ
ภาพที่ 4. รูปภาพ
ภาพที่ 5. รูปภาพ
ภาพที่ 6. รูปภาพ
แผนที่โรงเรียน : รูปภาพ
 
พิมพ์หน้านี้ | ขึ้นด้านบน