พุธ 23 กันยายน 2563
 
แบ็คออฟฟิศ
ติดต่อสอบถาม
ออนไลน์จริง 39
ออนไลน์ (ip)18
วันนี้ (ip)9
ผู้เข้าชม 19,237,818
ไอพี
กรุณาเลือกแสดงข้อมูล โดยคลิกที่ชื่อของ ภูมิภาค และ จังหวัด ที่ต้องการ
เลือกภูมิภาค(ภาคเหนือ | ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคตะวันออก | ภาคตะวันตก | ภาคใต้)
 
( ภาคกลาง ) ( จังหวัดสมุทรปราการ )
เลือกจังหวัดภาคกลาง
ข้อมูลสถิติจังหวัดสมุทรปราการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 118ศูนย์ ใน 7 อำเภอ มีผู้ดูแลเด็กเล็ก 426 คน
ผู้ดูแลเด็ก เข้าร่วมโครงการแล้ว 184 คน และ ยังไม่เข้าร่วมโครงการ 242 คน
เด็กอนุบาลและเด็กเล็ก รวม 19459 คน
 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จังหวัดสมุทรปราการ   เลือกศูนย์ :
4863
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคลองบางกระบือ
รูปถ่ายหน้าโรงเรียน
รูปภาพ
 
ข้อมูลติดต่อ
บ้านเลขที่ 43/2หมู่ 19ซอย ได้เข้าร่วมโครงการ รมป. แล้ว ใช่
ถนน บางพลี-ตำหรุตำบล บางพลีใหญ่
อำเภอ บางพลีจังหวัด สมุทรปราการ รหัสไปรษณีย์ 10540
โทรศัพท์ 027554787 โทรสาร 027554787
   
  อปท. สถานะภาพศูนย์ ท้องถิ่นจัดตั้งเอง อื่นๆ
 
  www.
ศูนย์อยู่ภายใต้
สาธารณูปโภค พื้นที่ 700ตารางวา
 
อาคารเรียน หลังที่ 1 3 ชั้น 5 ห้อง
  หลังที่ 2 0 ชั้น 0 ห้อง
  หลังที่ 3 0 ชั้น 0 ห้อง
  หลังที่ 4 0 ชั้น 0 ห้อง
 
โรงอาหาร แยกจากอาคารเรียน รวมกับอาคารเรียน
ห้องพยาบาล มี ไม่มี
อุปกรณ์ดับเพลิง มี ไม่มี
 
นายก (อปท.) ชื่อ มือถือ
หัวหน้าศูนย์
นายวสันต์บานแย้ม
วุฒิการศึกษา สถานะภาพจ้างงาน ทุน
เป็นน.ศ.ในโครงการ รุ่น
อีเมล์
ผู้ดูแลเด็ก
1 ชื่อ นางเพ็ญรดี อยู่แสง วุฒิการศึกษา
สถานะภาพจ้างงาน อีเมล์
เป็นน.ศ.ในโครงการ รุ่น 1 ทุน
2 ชื่อ นางสาวสายสมร จามจุรี วุฒิการศึกษา
สถานะภาพจ้างงาน อีเมล์
เป็นน.ศ.ในโครงการ รุ่น 1 ทุน
3 ชื่อ นางสาวสิริญากรณ์ จันทร์เครือ วุฒิการศึกษา ศึกษาศาสตรบัณฑิต
สถานะภาพจ้างงาน อีเมล์
เป็นน.ศ.ในโครงการ รุ่น 62 ทุน
จำนวนเด็กนักเรียน
จำนวนนักเรียน 100 คน
การจัดห้องเรียน
  อนุบาล - อายุ มากว่า 3 ขวบ 65 คน
    - อายุ ไม่เกิน 3 ขวบ 35 คน
  เด็กเล็ก - อายุ ต่ำกว่า 2 ขวบ 0 คน
ภาพบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ภาพที่ 1. รูปภาพ
ภาพที่ 2. รูปภาพ
ภาพที่ 3. รูปภาพ
ภาพที่ 4. รูปภาพ
ภาพที่ 5. รูปภาพ
ภาพที่ 6. รูปภาพ
แผนที่โรงเรียน : รูปภาพ
 
พิมพ์หน้านี้ | ขึ้นด้านบน