พุธ 23 กันยายน 2563
 
แบ็คออฟฟิศ
ติดต่อสอบถาม
ออนไลน์จริง 35
ออนไลน์ (ip)16
วันนี้ (ip)2
ผู้เข้าชม 19,237,813
ไอพี
กรุณาเลือกแสดงข้อมูล โดยคลิกที่ชื่อของ ภูมิภาค และ จังหวัด ที่ต้องการ
เลือกภูมิภาค(ภาคเหนือ | ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคตะวันออก | ภาคตะวันตก | ภาคใต้)
 
( ภาคกลาง ) ( จังหวัดชัยนาท )
เลือกจังหวัดภาคกลาง
ข้อมูลสถิติจังหวัดชัยนาท
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 113ศูนย์ ใน 9 อำเภอ มีผู้ดูแลเด็กเล็ก 184 คน
ผู้ดูแลเด็ก เข้าร่วมโครงการแล้ว 84 คน และ ยังไม่เข้าร่วมโครงการ 100 คน
เด็กอนุบาลและเด็กเล็ก รวม 4496 คน
 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จังหวัดชัยนาท   เลือกศูนย์ :
3536
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคลองเกษม
รูปถ่ายหน้าโรงเรียน
รูปภาพ
 
ข้อมูลติดต่อ
บ้านเลขที่ หมู่ 4ซอย ได้เข้าร่วมโครงการ รมป. แล้ว ใช่
ถนน ตำบล สามง่ามท่าโบสถ์
อำเภอ หันคาจังหวัด ชัยนาท รหัสไปรษณีย์ 17160
โทรศัพท์ โทรสาร
   
  อปท. สถานะภาพศูนย์ กรมการพัฒนาชุมชน อื่นๆ
 
  www.
ศูนย์อยู่ภายใต้
สาธารณูปโภค พื้นที่ 500ตารางวา
 
อาคารเรียน หลังที่ 1 1 ชั้น 1 ห้อง
  หลังที่ 2 1 ชั้น 1 ห้อง
  หลังที่ 3 0 ชั้น 0 ห้อง
  หลังที่ 4 0 ชั้น 0 ห้อง
 
โรงอาหาร แยกจากอาคารเรียน รวมกับอาคารเรียน
ห้องพยาบาล มี ไม่มี
อุปกรณ์ดับเพลิง มี ไม่มี
 
นายก (อปท.) ชื่อ มือถือ
หัวหน้าศูนย์
นายถนอมศรีศักดา
วุฒิการศึกษา สถานะภาพจ้างงาน ทุน
เป็นน.ศ.ในโครงการ รุ่น
อีเมล์
ผู้ดูแลเด็ก
1 ชื่อ นางจำนงค์ การะภักดี วุฒิการศึกษา
สถานะภาพจ้างงาน อีเมล์
เป็นน.ศ.ในโครงการ รุ่น 1 ทุน
2 ชื่อ นางสมบูรณ์ บุญวาส วุฒิการศึกษา
สถานะภาพจ้างงาน อีเมล์
เป็นน.ศ.ในโครงการ รุ่น 1 ทุน
จำนวนเด็กนักเรียน
จำนวนนักเรียน 35 คน
การจัดห้องเรียน
  อนุบาล - อายุ มากว่า 3 ขวบ 0 คน
    - อายุ ไม่เกิน 3 ขวบ 0 คน
  เด็กเล็ก - อายุ ต่ำกว่า 2 ขวบ 0 คน
ภาพบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ภาพที่ 1. รูปภาพ
ภาพที่ 2. รูปภาพ
ภาพที่ 3. รูปภาพ
ภาพที่ 4. รูปภาพ
ภาพที่ 5. รูปภาพ
ภาพที่ 6. รูปภาพ
แผนที่โรงเรียน : รูปภาพ
 
พิมพ์หน้านี้ | ขึ้นด้านบน