ศุกร์ 31 มีนาคม 2566
 
แบ็คออฟฟิศ
ติดต่อสอบถาม
ออนไลน์จริง 42
ออนไลน์ (ip)6
วันนี้ (ip)127
ผู้เข้าชม 19,359,639
ไอพี
กรุณาเลือกแสดงข้อมูล โดยคลิกที่ชื่อของ ภูมิภาค และ จังหวัด ที่ต้องการ
เลือกภูมิภาค(ภาคเหนือ | ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคตะวันออก | ภาคตะวันตก | ภาคใต้)
 
( ภาคกลาง ) ( จังหวัด������������������ )
เลือกจังหวัดภาคกลาง
ข้อมูลสถิติจังหวัด������������������
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศูนย์ ใน อำเภอ มีผู้ดูแลเด็กเล็ก คน
ผู้ดูแลเด็ก เข้าร่วมโครงการแล้ว คน และ ยังไม่เข้าร่วมโครงการ 0 คน
เด็กอนุบาลและเด็กเล็ก รวม คน