พุธ 23 กันยายน 2563
 
แบ็คออฟฟิศ
ติดต่อสอบถาม
ออนไลน์จริง 33
ออนไลน์ (ip)16
วันนี้ (ip)10
ผู้เข้าชม 19,237,819
ไอพี
กรุณาเลือกแสดงข้อมูล โดยคลิกที่ชื่อของ ภูมิภาค และ จังหวัด ที่ต้องการ
เลือกภูมิภาค(ภาคเหนือ | ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคตะวันออก | ภาคตะวันตก | ภาคใต้)
 
( ภาคกลาง ) ( จังหวัดกำแพงเพชร )
เลือกจังหวัดภาคกลาง
ข้อมูลสถิติจังหวัดกำแพงเพชร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 176ศูนย์ ใน 14 อำเภอ มีผู้ดูแลเด็กเล็ก 337 คน
ผู้ดูแลเด็ก เข้าร่วมโครงการแล้ว 257 คน และ ยังไม่เข้าร่วมโครงการ 80 คน
เด็กอนุบาลและเด็กเล็ก รวม 6118 คน
 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จังหวัดกำแพงเพชร   เลือกศูนย์ :
11626
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขาณุวรลักษบุรี
รูปถ่ายหน้าโรงเรียน
รูปภาพ
 
ข้อมูลติดต่อ
บ้านเลขที่ หมู่ 2ซอย ได้เข้าร่วมโครงการ รมป. แล้ว ใช่
ถนน ตำบล แสนตอ
อำเภอ ขาณุวรลักษบุรีจังหวัด กำแพงเพชร รหัสไปรษณีย์ 62130
โทรศัพท์ 055779010 โทรสาร
   
  อปท. สถานะภาพศูนย์ กรมการพัฒนาชุมชน อื่นๆ
 
  www.
ศูนย์อยู่ภายใต้
สาธารณูปโภค พื้นที่ 0ตารางวา
 
อาคารเรียน หลังที่ 1 1 ชั้น 2 ห้อง
  หลังที่ 2 0 ชั้น 0 ห้อง
  หลังที่ 3 0 ชั้น 0 ห้อง
  หลังที่ 4 0 ชั้น 0 ห้อง
 
โรงอาหาร แยกจากอาคารเรียน รวมกับอาคารเรียน
ห้องพยาบาล มี ไม่มี
อุปกรณ์ดับเพลิง มี ไม่มี
 
นายก (อปท.) ชื่อ มือถือ
หัวหน้าศูนย์
นายธวัชกฤษ์หร่าย
วุฒิการศึกษา สถานะภาพจ้างงาน ทุน
เป็นน.ศ.ในโครงการ รุ่น
อีเมล์
ผู้ดูแลเด็ก
1 ชื่อ นางยาใจ บุญวัน วุฒิการศึกษา
สถานะภาพจ้างงาน อีเมล์
เป็นน.ศ.ในโครงการ รุ่น 1 ทุน
2 ชื่อ นางสาวโสภา ทองพีระ วุฒิการศึกษา
สถานะภาพจ้างงาน อีเมล์
เป็นน.ศ.ในโครงการ รุ่น 2 ทุน
3 ชื่อ นางบังเอิญ วิสาจันทร์ วุฒิการศึกษา ศึกษาศาสตรบัณฑิต
สถานะภาพจ้างงาน อีเมล์
เป็นน.ศ.ในโครงการ รุ่น 61 ทุน
จำนวนเด็กนักเรียน
จำนวนนักเรียน 80 คน
การจัดห้องเรียน
  อนุบาล - อายุ มากว่า 3 ขวบ 0 คน
    - อายุ ไม่เกิน 3 ขวบ 0 คน
  เด็กเล็ก - อายุ ต่ำกว่า 2 ขวบ 0 คน
ภาพบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ภาพที่ 1. รูปภาพ
ภาพที่ 2. รูปภาพ
ภาพที่ 3. รูปภาพ
ภาพที่ 4. รูปภาพ
ภาพที่ 5. รูปภาพ
ภาพที่ 6. รูปภาพ
แผนที่โรงเรียน : รูปภาพ
 
พิมพ์หน้านี้ | ขึ้นด้านบน