อังคาร 22 กันยายน 2563
 
แบ็คออฟฟิศ
ติดต่อสอบถาม
ออนไลน์จริง 34
ออนไลน์ (ip)15
วันนี้ (ip)380
ผู้เข้าชม 19,237,808
ไอพี
กรุณาเลือกแสดงข้อมูล โดยคลิกที่ชื่อของ ภูมิภาค และ จังหวัด ที่ต้องการ
เลือกภูมิภาค(ภาคเหนือ | ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคตะวันออก | ภาคตะวันตก | ภาคใต้)
 
( ภาคกลาง ) ( จังหวัดสุโขทัย )
เลือกจังหวัดภาคกลาง
ข้อมูลสถิติจังหวัดสุโขทัย
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 250ศูนย์ ใน 9 อำเภอ มีผู้ดูแลเด็กเล็ก 439 คน
ผู้ดูแลเด็ก เข้าร่วมโครงการแล้ว 231 คน และ ยังไม่เข้าร่วมโครงการ 208 คน
เด็กอนุบาลและเด็กเล็ก รวม 8766 คน
 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จังหวัดสุโขทัย   เลือกศูนย์ :
14872
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกรงทอง
รูปถ่ายหน้าโรงเรียน
รูปภาพ
 
ข้อมูลติดต่อ
บ้านเลขที่ หมู่ ซอย ได้เข้าร่วมโครงการ รมป. แล้ว ใช่
ถนน ตำบล
อำเภอ สวรรคโลกจังหวัด สุโขทัย รหัสไปรษณีย์
โทรศัพท์ โทรสาร
   
  อปท. สถานะภาพศูนย์ กรมการพัฒนาชุมชน อื่นๆ
 
  www.
ศูนย์อยู่ภายใต้
สาธารณูปโภค พื้นที่ ตารางวา
 
อาคารเรียน หลังที่ 1 ชั้น ห้อง
  หลังที่ 2 ชั้น ห้อง
  หลังที่ 3 ชั้น ห้อง
  หลังที่ 4 ชั้น ห้อง
 
โรงอาหาร แยกจากอาคารเรียน รวมกับอาคารเรียน
ห้องพยาบาล มี ไม่มี
อุปกรณ์ดับเพลิง มี ไม่มี
 
นายก (อปท.) ชื่อ มือถือ
หัวหน้าศูนย์
วุฒิการศึกษา สถานะภาพจ้างงาน ทุน
เป็นน.ศ.ในโครงการ รุ่น
อีเมล์
ผู้ดูแลเด็ก ไม่พบข้อมูล
จำนวนเด็กนักเรียน
จำนวนนักเรียน คน
การจัดห้องเรียน
  อนุบาล - อายุ มากว่า 3 ขวบ คน
    - อายุ ไม่เกิน 3 ขวบ คน
  เด็กเล็ก - อายุ ต่ำกว่า 2 ขวบ คน
ภาพบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ภาพที่ 1. รูปภาพ
ภาพที่ 2. รูปภาพ
ภาพที่ 3. รูปภาพ
ภาพที่ 4. รูปภาพ
ภาพที่ 5. รูปภาพ
ภาพที่ 6. รูปภาพ
แผนที่โรงเรียน : รูปภาพ
 
พิมพ์หน้านี้ | ขึ้นด้านบน