พุธ 23 กันยายน 2563
 
แบ็คออฟฟิศ
ติดต่อสอบถาม
ออนไลน์จริง 34
ออนไลน์ (ip)19
วันนี้ (ip)13
ผู้เข้าชม 19,237,822
ไอพี
กรุณาเลือกแสดงข้อมูล โดยคลิกที่ชื่อของ ภูมิภาค และ จังหวัด ที่ต้องการ
เลือกภูมิภาค(ภาคเหนือ | ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคตะวันออก | ภาคตะวันตก | ภาคใต้)
 
( ภาคกลาง ) ( จังหวัดเพชรบูรณ์ )
เลือกจังหวัดภาคกลาง
ข้อมูลสถิติจังหวัดเพชรบูรณ์
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 276ศูนย์ ใน 12 อำเภอ มีผู้ดูแลเด็กเล็ก 429 คน
ผู้ดูแลเด็ก เข้าร่วมโครงการแล้ว 292 คน และ ยังไม่เข้าร่วมโครงการ 137 คน
เด็กอนุบาลและเด็กเล็ก รวม 10396 คน
 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จังหวัดเพชรบูรณ์   เลือกศูนย์ :
18948
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคลองน้ำคัน
รูปถ่ายหน้าโรงเรียน
รูปภาพ
 
ข้อมูลติดต่อ
บ้านเลขที่ หมู่ ซอย ได้เข้าร่วมโครงการ รมป. แล้ว ใช่
ถนน ตำบล
อำเภอ ไม่มีข้อมูลจังหวัด เพชรบูรณ์ รหัสไปรษณีย์
โทรศัพท์ โทรสาร
   
  อปท. สถานะภาพศูนย์ อื่นๆ
 
  www.
ศูนย์อยู่ภายใต้
สาธารณูปโภค พื้นที่ ตารางวา
 
อาคารเรียน หลังที่ 1 ชั้น ห้อง
  หลังที่ 2 ชั้น ห้อง
  หลังที่ 3 ชั้น ห้อง
  หลังที่ 4 ชั้น ห้อง
 
โรงอาหาร แยกจากอาคารเรียน รวมกับอาคารเรียน
ห้องพยาบาล มี ไม่มี
อุปกรณ์ดับเพลิง มี ไม่มี
 
นายก (อปท.) ชื่อ มือถือ
หัวหน้าศูนย์
วุฒิการศึกษา สถานะภาพจ้างงาน ทุน
เป็นน.ศ.ในโครงการ รุ่น
อีเมล์
ผู้ดูแลเด็ก ไม่พบข้อมูล
จำนวนเด็กนักเรียน
จำนวนนักเรียน คน
การจัดห้องเรียน
  อนุบาล - อายุ มากว่า 3 ขวบ คน
    - อายุ ไม่เกิน 3 ขวบ คน
  เด็กเล็ก - อายุ ต่ำกว่า 2 ขวบ คน
ภาพบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ภาพที่ 1. รูปภาพ
ภาพที่ 2. รูปภาพ
ภาพที่ 3. รูปภาพ
ภาพที่ 4. รูปภาพ
ภาพที่ 5. รูปภาพ
ภาพที่ 6. รูปภาพ
แผนที่โรงเรียน : รูปภาพ
 
พิมพ์หน้านี้ | ขึ้นด้านบน