พุธ 23 กันยายน 2563
 
แบ็คออฟฟิศ
ติดต่อสอบถาม
ออนไลน์จริง 43
ออนไลน์ (ip)8
วันนี้ (ip)6
ผู้เข้าชม 19,237,772
ไอพี
กรุณาเลือกแสดงข้อมูล โดยคลิกที่ชื่อของ ภูมิภาค และ จังหวัด ที่ต้องการ
เลือกภูมิภาค(ภาคเหนือ | ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคตะวันออก | ภาคตะวันตก | ภาคใต้)
 
( ภาคกลาง ) ( จังหวัดสุพรรณบุรี )
เลือกจังหวัดภาคกลาง
ข้อมูลสถิติจังหวัดสุพรรณบุรี
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 254ศูนย์ ใน 10 อำเภอ มีผู้ดูแลเด็กเล็ก 483 คน
ผู้ดูแลเด็ก เข้าร่วมโครงการแล้ว 160 คน และ ยังไม่เข้าร่วมโครงการ 323 คน
เด็กอนุบาลและเด็กเล็ก รวม 9600 คน
 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จังหวัดสุพรรณบุรี   เลือกศูนย์ :
4980
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกกตาด
รูปถ่ายหน้าโรงเรียน
รูปภาพ
 
ข้อมูลติดต่อ
บ้านเลขที่ หมู่ 9ซอย ได้เข้าร่วมโครงการ รมป. แล้ว ใช่
ถนน ตำบล ห้วยขมิ้น
อำเภอ ด่านช้างจังหวัด สุพรรณบุรี รหัสไปรษณีย์ 72180
โทรศัพท์ 0852998963 โทรสาร
   
  อปท. สถานะภาพศูนย์ กรมการพัฒนาชุมชน อื่นๆ
 
  www.
ศูนย์อยู่ภายใต้
สาธารณูปโภค พื้นที่ 0ตารางวา
 
อาคารเรียน หลังที่ 1 1 ชั้น 4 ห้อง
  หลังที่ 2 0 ชั้น 0 ห้อง
  หลังที่ 3 0 ชั้น 0 ห้อง
  หลังที่ 4 0 ชั้น 0 ห้อง
 
โรงอาหาร แยกจากอาคารเรียน รวมกับอาคารเรียน
ห้องพยาบาล มี ไม่มี
อุปกรณ์ดับเพลิง มี ไม่มี
 
นายก (อปท.) ชื่อ มือถือ
หัวหน้าศูนย์
นายนัยปานเพชร
วุฒิการศึกษา สถานะภาพจ้างงาน ทุน
เป็นน.ศ.ในโครงการ รุ่น
อีเมล์
ผู้ดูแลเด็ก
1 ชื่อ นางสาวรจนา ศรีสุข วุฒิการศึกษา ม.ปลาย
สถานะภาพจ้างงาน อีเมล์
เป็นน.ศ.ในโครงการ รุ่น 4 ทุน
จำนวนเด็กนักเรียน
จำนวนนักเรียน 30 คน
การจัดห้องเรียน
  อนุบาล - อายุ มากว่า 3 ขวบ 15 คน
    - อายุ ไม่เกิน 3 ขวบ 15 คน
  เด็กเล็ก - อายุ ต่ำกว่า 2 ขวบ 0 คน
ภาพบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ภาพที่ 1. รูปภาพ
ภาพที่ 2. รูปภาพ
ภาพที่ 3. รูปภาพ
ภาพที่ 4. รูปภาพ
ภาพที่ 5. รูปภาพ
ภาพที่ 6. รูปภาพ
แผนที่โรงเรียน : รูปภาพ
 
พิมพ์หน้านี้ | ขึ้นด้านบน