พุธ 23 กันยายน 2563
 
แบ็คออฟฟิศ
ติดต่อสอบถาม
ออนไลน์จริง 35
ออนไลน์ (ip)18
วันนี้ (ip)23
ผู้เข้าชม 19,237,824
ไอพี
กรุณาเลือกแสดงข้อมูล โดยคลิกที่ชื่อของ ภูมิภาค และ จังหวัด ที่ต้องการ
เลือกภูมิภาค(ภาคเหนือ | ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคตะวันออก | ภาคตะวันตก | ภาคใต้)
 
( ภาคกลาง ) ( จังหวัดสมุทรสาคร )
เลือกจังหวัดภาคกลาง
ข้อมูลสถิติจังหวัดสมุทรสาคร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 81ศูนย์ ใน 4 อำเภอ มีผู้ดูแลเด็กเล็ก 213 คน
ผู้ดูแลเด็ก เข้าร่วมโครงการแล้ว 165 คน และ ยังไม่เข้าร่วมโครงการ 48 คน
เด็กอนุบาลและเด็กเล็ก รวม 7293 คน
 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จังหวัดสมุทรสาคร   เลือกศูนย์ :
19389
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขนิษฐาเนอสเชอรี่
รูปถ่ายหน้าโรงเรียน
รูปภาพ
 
ข้อมูลติดต่อ
บ้านเลขที่ 119หมู่ 1ซอย วัดท่าเสา ได้เข้าร่วมโครงการ รมป. แล้ว ใช่
ถนน สุคนธวิทตำบล ดอนไก่ดี
อำเภอ กระทุ่มแบนจังหวัด สมุทรสาคร รหัสไปรษณีย์ 74110
โทรศัพท์ 034473420 โทรสาร
   
  อปท. สถานะภาพศูนย์ ท้องถิ่นจัดตั้งเอง อื่นๆ
 
  www.
ศูนย์อยู่ภายใต้
สาธารณูปโภค พื้นที่ 800ตารางวา
 
อาคารเรียน หลังที่ 1 1 ชั้น 1 ห้อง
  หลังที่ 2 1 ชั้น 0 ห้อง
  หลังที่ 3 1 ชั้น 2 ห้อง
  หลังที่ 4 0 ชั้น 0 ห้อง
 
โรงอาหาร แยกจากอาคารเรียน รวมกับอาคารเรียน
ห้องพยาบาล มี ไม่มี
อุปกรณ์ดับเพลิง มี ไม่มี
 
นายก (อปท.) ชื่อ มือถือ
หัวหน้าศูนย์
นางขนิษฐาแสงผึ้ง
วุฒิการศึกษา สถานะภาพจ้างงาน ทุน
เป็นน.ศ.ในโครงการ รุ่น
อีเมล์ katanyaluk-00@hotmail.com
ผู้ดูแลเด็ก ไม่พบข้อมูล
จำนวนเด็กนักเรียน
จำนวนนักเรียน 57 คน
การจัดห้องเรียน
  อนุบาล - อายุ มากว่า 3 ขวบ 13 คน
    - อายุ ไม่เกิน 3 ขวบ 28 คน
  เด็กเล็ก - อายุ ต่ำกว่า 2 ขวบ 16 คน
ภาพบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ภาพที่ 1. รูปภาพ
ภาพที่ 2. รูปภาพ
ภาพที่ 3. รูปภาพ
ภาพที่ 4. รูปภาพ
ภาพที่ 5. รูปภาพ
ภาพที่ 6. รูปภาพ
แผนที่โรงเรียน : รูปภาพ
 
พิมพ์หน้านี้ | ขึ้นด้านบน