พฤหัสบดี 5 สิงหาคม 2564
 
แบ็คออฟฟิศ
ติดต่อสอบถาม
ออนไลน์จริง 54
ออนไลน์ (ip)3
วันนี้ (ip)54
ผู้เข้าชม 19,288,953
ไอพี
กรุณาเลือกแสดงข้อมูล โดยคลิกที่ชื่อของ ภูมิภาค และ จังหวัด ที่ต้องการ
เลือกภูมิภาค(ภาคเหนือ | ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคตะวันออก | ภาคตะวันตก | ภาคใต้)
 
( ภาคตะวันออก ) ( จังหวัดชลบุรี )
ข้อมูลสถิติจังหวัดชลบุรี
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 228ศูนย์ ใน 13 อำเภอ มีผู้ดูแลเด็กเล็ก 553 คน
ผู้ดูแลเด็ก เข้าร่วมโครงการแล้ว 208 คน และ ยังไม่เข้าร่วมโครงการ 345 คน
เด็กอนุบาลและเด็กเล็ก รวม 24051 คน
 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จังหวัดชลบุรี   เลือกศูนย์ :
3511
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนบ้านคลองพลู
รูปถ่ายหน้าโรงเรียน
รูปภาพ
 
ข้อมูลติดต่อ
บ้านเลขที่ 1/1หมู่ 1ซอย ได้เข้าร่วมโครงการ รมป. แล้ว ใช่
ถนน ตำบล คลองพลู
อำเภอ หนองใหญ่จังหวัด ชลบุรี รหัสไปรษณีย์ 20190
โทรศัพท์ 038-218129 โทรสาร 038-218129
   
  อปท. สถานะภาพศูนย์ กรมการพัฒนาชุมชน อื่นๆ
 
  www. klongplu.go.th
ศูนย์อยู่ภายใต้
สาธารณูปโภค พื้นที่ 280ตารางวา
 
อาคารเรียน หลังที่ 1 1 ชั้น 2 ห้อง
  หลังที่ 2 0 ชั้น 0 ห้อง
  หลังที่ 3 0 ชั้น 0 ห้อง
  หลังที่ 4 0 ชั้น 0 ห้อง
 
โรงอาหาร แยกจากอาคารเรียน รวมกับอาคารเรียน
ห้องพยาบาล มี ไม่มี
อุปกรณ์ดับเพลิง มี ไม่มี
 
นายก (อปท.) ชื่อ มือถือ
หัวหน้าศูนย์
นายประวิงวัฒนแพทย์
วุฒิการศึกษา สถานะภาพจ้างงาน ทุน
เป็นน.ศ.ในโครงการ รุ่น
อีเมล์
ผู้ดูแลเด็ก
1 ชื่อ นางสาวอรวรรณ เกตุสุวรรณ์ วุฒิการศึกษา ศึกษาศาสตรบัณฑิต
สถานะภาพจ้างงาน อีเมล์
เป็นน.ศ.ในโครงการ รุ่น 62 ทุน
จำนวนเด็กนักเรียน
จำนวนนักเรียน 40 คน
การจัดห้องเรียน
  อนุบาล - อายุ มากว่า 3 ขวบ 40 คน
    - อายุ ไม่เกิน 3 ขวบ 0 คน
  เด็กเล็ก - อายุ ต่ำกว่า 2 ขวบ 0 คน
ภาพบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ภาพที่ 1. รูปภาพ
ภาพที่ 2. รูปภาพ
ภาพที่ 3. รูปภาพ
ภาพที่ 4. รูปภาพ
ภาพที่ 5. รูปภาพ
ภาพที่ 6. รูปภาพ
แผนที่โรงเรียน : รูปภาพ
 
พิมพ์หน้านี้ | ขึ้นด้านบน