พฤหัสบดี 5 สิงหาคม 2564
 
แบ็คออฟฟิศ
ติดต่อสอบถาม
ออนไลน์จริง 47
ออนไลน์ (ip)3
วันนี้ (ip)55
ผู้เข้าชม 19,288,964
ไอพี
กรุณาเลือกแสดงข้อมูล โดยคลิกที่ชื่อของ ภูมิภาค และ จังหวัด ที่ต้องการ
เลือกภูมิภาค(ภาคเหนือ | ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคตะวันออก | ภาคตะวันตก | ภาคใต้)
 
( ภาคตะวันออก ) ( จังหวัดฉะเชิงเทรา )
ข้อมูลสถิติจังหวัดฉะเชิงเทรา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 281ศูนย์ ใน 12 อำเภอ มีผู้ดูแลเด็กเล็ก 488 คน
ผู้ดูแลเด็ก เข้าร่วมโครงการแล้ว 88 คน และ ยังไม่เข้าร่วมโครงการ 400 คน
เด็กอนุบาลและเด็กเล็ก รวม 10475 คน
 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จังหวัดฉะเชิงเทรา   เลือกศูนย์ :
3237
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก้อนแก้วราษฎร์บำรุง
รูปถ่ายหน้าโรงเรียน
รูปภาพ
 
ข้อมูลติดต่อ
บ้านเลขที่ หมู่ 3ซอย ได้เข้าร่วมโครงการ รมป. แล้ว ใช่
ถนน ตำบล ก้อนแก้ว
อำเภอ เมืองฉะเชิงเทราจังหวัด ฉะเชิงเทรา รหัสไปรษณีย์ 24000
โทรศัพท์ โทรสาร
   
  อปท. สถานะภาพศูนย์ สปช.ถ่ายโอน3ขวบ อื่นๆ
 
  www.
ศูนย์อยู่ภายใต้
สาธารณูปโภค พื้นที่ 0ตารางวา
 
อาคารเรียน หลังที่ 1 0 ชั้น 1 ห้อง
  หลังที่ 2 0 ชั้น 0 ห้อง
  หลังที่ 3 0 ชั้น 0 ห้อง
  หลังที่ 4 0 ชั้น 0 ห้อง
 
โรงอาหาร แยกจากอาคารเรียน รวมกับอาคารเรียน
ห้องพยาบาล มี ไม่มี
อุปกรณ์ดับเพลิง มี ไม่มี
 
นายก (อปท.) ชื่อ มือถือ
หัวหน้าศูนย์
นายทอสุขศิริวงศ์
วุฒิการศึกษา สถานะภาพจ้างงาน ทุน
เป็นน.ศ.ในโครงการ รุ่น
อีเมล์
ผู้ดูแลเด็ก
1 ชื่อ นางพยงค์ จิตรอำไพ วุฒิการศึกษา
สถานะภาพจ้างงาน อีเมล์
เป็นน.ศ.ในโครงการ รุ่น 3 ทุน
จำนวนเด็กนักเรียน
จำนวนนักเรียน 20 คน
การจัดห้องเรียน
  อนุบาล - อายุ มากว่า 3 ขวบ 20 คน
    - อายุ ไม่เกิน 3 ขวบ 0 คน
  เด็กเล็ก - อายุ ต่ำกว่า 2 ขวบ 0 คน
ภาพบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ภาพที่ 1. รูปภาพ
ภาพที่ 2. รูปภาพ
ภาพที่ 3. รูปภาพ
ภาพที่ 4. รูปภาพ
ภาพที่ 5. รูปภาพ
ภาพที่ 6. รูปภาพ
แผนที่โรงเรียน : รูปภาพ
 
พิมพ์หน้านี้ | ขึ้นด้านบน